Hlasy
Tří
Světů

síla lidského hlasu
v klasické hudbě

koncerty na pomezí
Středočeského kraje
Jihočeského kraje
a Vysočiny

koncertní cyklus souboru Victoria Ensemble
mezinárodní festival vokální hudby

Hlasy tří světů - logotyp

HLASY TŘÍ SVĚTŮ je název ucelené koncertní sezóny probíhající na pomezí tří krajů, pořádané souborem Victoria Ensemble. Jak již napovídá samotný název, hlavními aktéry všech koncertů jsou lidské hlasy. Interpretují hudbu všech stylových období bez hranic, duchovní i světskou, s doprovodem hudebních nástrojů či bez nich, v ansámblech či sólově. Skrze profesionální produkci poukazujeme na sílu a možnosti lidského hlasu v klasické hudbě. Hudbou chceme propojovat, skrze hudbu chceme přinášet radost, při hudbě se chceme setkávat. Chceme sdílet její krásu, která nás přesahuje, tím nejniternějším projevem – zpěvem. Chceme dlouhodobě přinášet osvětu v podobě toho nejlepšího ze současné scény klasické hudby na místa, která rozhodně stojí za návštěvu. Za špičkovou produkcí už nemusíte do velkých měst! Nabízíme neotřelou dramaturgii a poutavou interpretaci. Boříme mýty o „vážné“ hudbě. Hledáme nové cesty k srdcím posluchačů moderní doby. 

Koncerty probíhají ve Středočeském kraji v okrese Benešov, v západním cípu kraje Vysočina a v severní části kraje Jihočeského. Od září do dubna probíhá cyklus koncertů staré hudby souboru Victoria Ensemble. V květnu se diváci mohou těšit na mezinárodní festival vokální hudby, kde je k vidění a slyšení mnoho dalších renomovaných interpretů. Účinkují sólisté, soubory, spolky či vokální skupiny, kteří představují díla autorů napříč celými hudebními dějinami.

Buďte s námi, není to nuda!


Vokálně instrumentální soubor VICTORIA ENSEMBLE založila sopranistka, muzikoložka a sbormistryně Viktorie Kaplanová Dugranpere v roce 2016. Toto komorní těleso se zaměřuje především na historicky poučenou interpretaci hudby starších stylových období. V tomto oboru se také etablovalo na domácí scéně. Zahrnuje vokální a instrumentální složku různého obsazení dle potřeby, používající dobové nástroje či jejich kopie. Soubor se zabývá se především hudbou zapomenutou či zřídka provozovanou, pročež je jeho činnost podložena soustavným muzikologickým bádáním. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a kvalitní hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Těleso spolupracuje se soubory dobových tanců, historického divadla či pantomimy, ale také s výtvarníky, s dalšími ansámbly, skladateli, orchestry a dirigenty. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních koncertních cyklů a festivalů. Pořádá vlastní hudební akce s důrazem na světové premiéry, autorská hudebně dramatická představení, svěží dramaturgii, originalitu inscenací a propojování staré hudby s moderní dobou. 

Koncerty a vstupenky

Victoria Ensemble | Prorokovali proroci

9.12.2023 18.00

Kostel Nanebevzetí P. Marie, Louňovice p. Blaníkem

Advent a Vánoce v českých zpěvnících 15. – 17. století

 

Viktorie Kaplanová | soprán, umělecká vedoucí

Michaela Králová | alt

Ondřej Benek | tenor

Štěpán Pokorný | bas

Marie Vencourová | flétny

Přemysl Vacek | loutna

 

Victoria Ensemble | G. F. Händel: Biblické náměty

17.9.2023 18.00

Kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojně u Benešova

Árie z oratorií barokního génia Georgea Friedricha Händela

 

Viktorie Kaplanová | soprán

Jiří Sycha | housle

Ondřej Bernovský | cembalo

 

soukromý koncert

 

Victoria Ensemble | Perly barokní opery

9.9.2023 17.30

Kostel sv. Jeronýma, Sedlec-Prčice

Zahajovací koncert sezóny

 

Árie a milostné duety ze známých i zapomenutých oper vrcholného baroka

 

A. Vivaldi, G. F. Händel, N. Porpora atd.

 

Viktorie Kaplanová | soprán

Anna Moriová | mezzosoprán

Ondřej Bernovský | cembalo

Viktorie & František BAND | Barové písně dob minulých

1.9.2023 18.00

Sál hasičské zbrojnice, Načeradec

Viktorie Kaplanová | zpěv

František Tomášek | akordeon

Zdeněk Dočekal | klávesy

Dušan Navařík | flétny

Filip Pastula | kontrabas

František Kukula | bicí

 

Koncert pořádá Městys Načeradec, který je  partnerem Hlasů tří světů

 

vstup zdarma

 

Viktorie & František | šansony, swing a jazz

28.7.2023 19.30

Kostel sv. Jakuba, Čechtice

Koncert při zahájení svatojakubských pouťových slavností

 

Viktorie Kaplanová | zpěv

František Tomášek | akordeon

 

vstup zdarma

Árie a písně českého romantismu

16.6.2023 19.00

Zámek Růžkovy Lhotice

Koncert k poctě Josefa Suka v rámci Muzejní noci

 

Viktorie Kaplanová | soprán

Tamara Morozová | soprán

Vojtěch Červenka | klavír

 

Vstupenky v Muzeu Podblanicka

Hof-Musici | Santa Cecilia

27.5.2023 19.00

Kostel sv. Petra a Pavla, Načeradec

Závěrečný koncert festivalu: Oratorium o sv. Cecilii italského barokního skladatele Antonia Draghiho v podání souboru Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka.

 

Svatá Cecílie / Kamila Zbořilová (soprán)

Anděl / Eva Benett (soprán) 

Valerianus /  Monika Jägerová (alt) 

Tiburtius / Tomáš Kočan (tenor) 

Vypravěč / Ivo Michl (basbaryton) 

Dalibor Pimek /  barokní violoncello 

Marek Kubát / theorba 

Ondřej Macek / cembalo, varhanní pozitiv, umělecký vedoucí Joel Frederiksen | Oheň a vášeň

20.5.2023 19.00

Synagoga v Ledči n. Sázavou

Oheň a vášeň v anglické loutnové písni 17. století v podání renomovaného amerického basbarytonisty a loutnisty Joela Frederiksena.

Victoria Ensemble | Ohlasy minulosti v soudobé hudbě

19.5.2023 18.00

Zámek Růžkovy Lhotice, Čechtice

Kateřina Horká, Lukáš Matoušek, Jan Vičar – tři současní skladatelé, kteří se ve svých dílech nechali inspirovat hudbou středověku, renesance a baroka. Sólistky Viktorii Kaplanovou a Moniku Jägerovou doprovodí instrumentální ansámbl na dobové nástroje. Po koncertě se uskuteční debata s autory.

Bella Adamova | Pohledy z Asie

12.5.2023 19.00

Zámek Louňovice pod Blaníkem

Mnohostranná altistka Bella Adamova společně s klavíristou Ahmadem Hedarem přednesou českou písňovou tvorbu inspirovanou asijskou poetikou. Uslyšíme méně uváděné písňové cykly B. Martinů, P. Ebena, I. Dědiny a P. Haase.

Philokallia Ensemble | Ozvěny staré Konstantinopole

6.5.2023 17.00

Kostel sv. Víta, Zahrádka

V unikátním výletu za hudbou byzantské Konstantinopole účinkuje ansámbl Philokallia pod vedením Mariose Christou, v čele s rakousko-kyperským sólistou Giorgosem Demetrieou. Victoria Ensemble | Křik Paříže, zpěv Londýna

24.2.2023 18.00

Klášter Želiv, sál České nebe

Francouzské renesanční chansony, anglické madrigaly

& digital art

C. Janequin, J. Dowland, Ch. Buttler

 

Viktorie Kaplanová, Tereza Zimková | soprán

Michaela Králová, Jarka Balážová | alt

Ondřej Holub, Ondřej Benek | tenor

Štěpán Pokorný, Václav Jeřábek | bas

Jan Šikl | perkuse

Frances Sander a Dima Berzon | živá digitální malba

Victoria Ensemble | Prorokovali proroci

11.12.2022 17.00

Muzeum Hrádek, Kutná Hora

Advent a Vánoce v českých zpěvnících 15. – 17. století

 

Viktorie Kaplanová | soprán, umělecká vedoucí

Michaela Králová | alt

Ondřej Holub | tenor

Štěpán Pokorný | bas

Marie Vencourová | flétny

Přemysl Vacek | loutna

 

Pořádá Muzeum Hrádek

Victoria Ensemble | Prorokovali proroci

10.12.2022 18.00

Kostel Narození P. Marie, Křivsoudov

Advent a Vánoce v českých zpěvnících 15. – 17. století

 

Viktorie Kaplanová | soprán, umělecká vedoucí

Michaela Králová | alt

Ondřej Holub | tenor

Štěpán Pokorný | bas

Marie Vencourová | flétny

Přemysl Vacek | loutna

Viktorie & František BAND | Barové písně dob minulých

30.10.2022 18.00

Sál hasičské zbrojnice, Načeradec

Písně z repertoáru E. Piaf, E. Fitzgerald, E. Olmerové atd.

 

Viktorie Kaplanová | zpěv

František Tomášek | akordeon

Zdeněk Dočekal | klávesy

Dušan Navařík | flétny

Filip Pastula | kontrabas

František Kukula | bicí

 

Koncert pořádá Městys Načeradec, který je významným partnerem Hlasů tří světů

Victoria Ensemble & En Garde! | Múza Versailles

23.09.2022 19.30

Kostel sv. Víta, Zahrádka u Ledče nad Sázavou, Horní Paseka

Zahajovací představení koncertní sezóny Hlasy tří světů

Hudba a tance francouzského baroka

 

Viktorie Kaplanová  | soprán

Marie Vencourová | flétny

Tereza Samsonová | hoboj, theorba

Josefína Knoblochová | housle

Jakub Michl | viola da gamba

Filip Dvořák | cembalo

Tančí: Kamila Dürichová, Jitka Pokorná, Tereza Honzlová, Václav Krajc, Martin Vaigl

Viktorie & František BAND

28.08.2022 17.00

Zámecký park Načeradec

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO!!!

Cyklus Hlasy léta

 

Nedělní odpoledne v zámeckém parku: Šansony, swing, jazz a české retro

 

Viktorie Kaplanová | zpěv

František Tomášek | akordeon

Zdeněk Dočekal | klávesy

Dušan Navařík | flétny

Pavel Husa | kontrabas

František Kukula | bicí

 

Vstupenky na místě před koncertem

Luis Cojal | Krajinami duše

31.07.2022 19.00

Zámecký park Načeradec

Cyklus Hlasy léta

 

Luis Cojal | kontrabas, zpěv

Jedinečný kubánský umělec se svým autorským projektem

 

Vstupenky na místě před koncertem

 

Luis Cojal | Krajinami duše

30.07.2022 19.00

Zámek Růžkovy Lhotice

Cyklus Hlasy léta

 

Luis Cojal | kontrabas, zpěv

Jedinečný kubánský umělec se svým autorským projektem

 

Vstupenky na místě před koncertem

Italská barokní kantáta s živou digitání malbou

22.07.2022 20.00

Kostel sv. Jakuba, Čechtice

Svatojakubské pouťové slavnosti

 

Viktorie Kaplanová | soprán, recitace

Filip Dořák | cembalo

Frances Sander | videoart

 

 

Italská barokní kantáta

21.7.2022 18.00

Kostel Narození P. Marie, náměstí Mikuláše z Husi, Tábor

Koncert v jihočeském kraji v rámci cyklu „Táborský triptych“

 

Viktorie Kaplanová | soprán, recitace

Filip Dvořák | cembalo

Victoria Ensemble & Teatro Comico | l'Amfiparnaso

27.05.2022 19.00

Nádvoří zámku ve Vlašimi

Victoria Ensemble a divadelní skupina Teatro Comico

Velké závěrečné představení festivalu:

Bravurní madrigalová komedie z renesanční Itálie

Orazio Vecchi (1550-1605)

victoria-ensemble.com

teatro.cz

 

VSTUPENKY NA MÍSTĚ NEBO V MUZEU PODBLANICKA

 

Duo Kchun | Purgatio

24.05.2022 21.30

Kostel sv. Petra a Pavla, Ledeč nad Sázavou

„Purgatio“ je ojedinělé audiovizuální dílo, spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek. Koncert proběhne v naprosté tmě.

Martin Prokeš | tenor

Marek Šulc | baryton

Vladimír Javorský | recitace ze záznamu

Atila Vörös, Rudolf Živec | kresba světlem, videoart

 

kchun.cz

Renesanční taneční pro všechny

22.05.2022 16.00

Louka před klubovnou, Bzová

Doprovodný program festivalu: Taneční workshop pro širokou veřejnost se zkušenou lektorkou, živou hudbou a piknikem! Zpívané francouzské tance ze zámku i podzámčí pro páry, trojice i celé zástupy. Přijďte si je vyzkoušet na vlastní kůži a pak společně posedět v trávě!

Kateřina Klementová | taneční lektorka

Viktorie Dugranpere | soprán

Michaela Králová | alt

Ondřej Benek | tenor

Štěpán Pokorný | bas

Ondřej Bernovský | cembalo

 

Vstupné dobrovolné

Lieder Society | Rozeznělé rukopisy

21.05.2022 19.00

Zámek Louňovice p. Blaníkem

Česká písňová tvorba 20. století.

Na programu A. V. Horák, V. Kaprálová, S. Vorlová, O. Mácha

Zpěv: Tamara Morozová, Monika Jägerová, Viktorie Dugranpere, Anežka Bochňáková

Klavírní doprovod: Vojtěch Červenka

 

lieder-society.cz

Q VOX | Odvedeného prosba

13.05.2022 19.00

Kostel nejsv. Trojice, Chýnov

Učitel Pavel Křížkovský a jeho žák Leoš Janáček. Sborová tvorba v netradičním podání českého vokálního kvarteta s mnohaletou tradicí.

Petr Julíček | tenor

Tomáš Badura | tenor

Tomáš Krejčí | baryton

Aleš Procházla | bas

 

qvox.cz

Victoria Ensemble | G. F. Händel: Biblické náměty

26.03.2022 18.00

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů, Smilovy Hory

Virtuózní árie z Händelových oratorií a anglická houslová tvorba 17. a 18. století

Viktorie Dugranpere/ soprán

Jiří Sycha/ housle

Ondřej Bernovský/ cembalo

victoria-ensemble.com

Victoria Ensemble | Staročeské Vánoce

17.12.2021 18.00

Zámek Růžkovy Lhotice

Česká barokní hudba Adventu a Vánoc

Viktorie Dugranpere/ soprán

Michaela Králová/ alt

Ondřej Benek/ tenor

Štěpán Pokorný/ bas

Instrumentální ansámbl

Victoria Ensemble | Barokní Evropou

15.09.2021 18.00

Kostel Narození Panny Marie, Želivský klášter

Zahajovací koncert 1. ročníku!

Komorní árie a duety 17. a 18. století napříč barokní Evropou

Viktorie Dugranpere/ soprán

Ondřej Holub/ tenor

Instrumentální ansámbl
S. Bach, A. Vivaldi, H Purcell atd.

Aktuality

Novou sezónu Hlasů zahájíme premiérou tohoto překrásného programu. Nenechte si nás ujít!

 

27.8.2023

Viktorie & František BAND se představí opět po roce v Načeradci!

 

 

 

 

 

27.8.2023

Partneři

Kontakt

Viktorie Kaplanová Dugranpere I ředitelka a dramaturgyně

+420 605 212 559
viktorie@victoria-ensemble.com

Kristýna Šorsáková | management a produkce

+420 604 621 523
kristyna.sorsakova@victoria-ensemble.com

Ondřej Benek | PR a marketing

+420 774 802 625

ondrej.benek@victoria-ensemble.com

Menu