Hlasy
Tří
Světů

síla lidského hlasu
v klasické hudbě

koncerty na pomezí
Středočeského kraje
Jihočeského kraje
a Vysočiny

koncertní cyklus souboru Victoria Ensemble
festival vokální hudby

Hlasy tří světů - logotyp

O nás

HLASY TŘÍ SVĚTŮ je název nové koncertní sezóny probíhající na pomezí tří krajů, pořádané souborem Victoria Ensemble. Jak již napovídá samotný název, hlavními aktéry všech koncertů jsou lidské hlasy. Interpretují hudbu všech stylových období bez hranic, duchovní i světskou, s doprovodem hudebních nástrojů či bez nich, v ansámblech či sólově. Skrze profesionální interpretaci chceme poukázat na sílu a možnosti lidského hlasu v klasické hudbě. Hudbou chceme propojovat, skrze hudbu chceme přinášet radost, při hudbě se chceme setkávat. Chceme sdílet její krásu, která nás přesahuje, tím nejniternějším projevem – zpěvem. Chceme dlouhodobě přinášet osvětu v podobě kvalitní klasické hudby na místa, kde se jí nedostává. Nabízíme neotřelou dramaturgii a vynikající provedení na místech, která rozhodně stojí za vaši návštěvu. Boříme mýty o „vážné“ hudbě. Hledáme nové cesty k srdcím posluchačů moderní doby. 

Koncerty probíhají ve Středočeském kraji v okolí Vlašimi, v západním cípu kraje Vysočina a v severní části kraje Jihočeského. Od září do dubna bude každoročně probíhat cyklus koncertů staré hudby souboru Victoria Ensemble. V květnu se diváci mohou těšit na mezinárodní festival vokální hudby, kde bude k vidění a slyšení mnoho dalších renomovaných interpretů. Účinkují sólisté, soubory, spolky či vokální skupiny, kteří představí díla autorů napříč celými hudebními dějinami.

V prázdninových měsících pak představíme koncertní cyklus Hlasy léta s přesahem do dalších žánrů. Zároveň vás budeme informovat o všech koncertech souboru Victoria Ensemble probíhajících v okolí.


NOVÁ SEZÓNA JE ZDE!


Vokálně instrumentální soubor VICTORIA ENSEMBLE založila sopranistka a sbormistryně Viktorie Kaplanová Dugranpere v roce 2016. Toto komorní těleso se zaměřuje na historicky poučenou interpretaci hudby renesance, baroka a klasicismu a během pěti let své existence se etablovalo na domácí scéně v tomto oboru. Zahrnuje vokální soubor čítající až dvanáct pěvců a instrumentální ansámbl různého obsazení dle potřeby, používající dobové nástroje či jejich kopie. Soubor vystupuje v mnoha složeních od tří až do pětadvaceti umělců. Zabývá se především hudbou zapomenutou či zřídka provozovanou, pročež je jeho činnost podložena soustavným muzikologickým bádáním. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a kvalitní hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Těleso spolupracuje se soubory dobových tanců, historického divadla či pantomimy, ale také s výtvarníky, s dalšími ansámbly, orchestry a dirigenty. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních koncertních cyklů a festivalů. Pořádá vlastní hudební akce s důrazem na světové premiéry, autorská hudebně dramatická představení, svěží dramaturgii, originalitu inscenací a propojování staré hudby s moderní dobou. 

Menu